Helsädesensilage

Helsädesensilage är stråsäd, ofta kombinerat med en baljväxt, där hela plantan skördas innan fröna nått full mognad för att sedan ensileras.

Två typer av helsädesensilage modelleras: (1) havre/ärt-blandning och (2) ren havre. Odlingen har modellerats för södra Sverige vid tre skördenivåer – låg, medel och hög.

Till resultaten för helsädesensilage.

Dessa resultat uppdaterades 2013.