Spannmål

Den spannmål som odlas i Sverige används till foder, livsmedel och tekniska ändamål. Här har svensk odling av höstvete, vårkorn och havre analyserats.

Merparten av det vete som odlas i Sverige är höstvete, och odlingen sker i södra och mellersta Sverige. Huvudsakliga användningsområden är foder och mjöl. Det mesta av det korn som odlas i Sverige är vårkorn, och odlingen sker i hela landet. Korn används främst till foder och öl. Havre odlas framför allt i södra och mellersta Sverige. Huvudsakliga användningsområden är foder och havregryn.

Odlingen av höstvete, vårkorn och havre har modellerats för tre regioner:

  • Syd – Skåne och Hallands län
  • Väst – Västra Götalands län
  • Öst – Östergötlands, Sörmlands, Stockholms, Uppsala, Västmanlands och Örebro län

Ett viktat genomsnitt har också beräknats.

Till resultaten för spannmål

Dessa resultat uppdaterades 2010.