Majsensilage

Majsensilage är majs där hela plantan skördats innan kärnan nått full mognad och därefter ensilerats.

 
Det majsensilage som analyseras här har modellerats för Skåne vid tre skördenivåer – låg, medel och hög.

Till resultaten för majsensilage.

Dessa resultat uppdaterades 2010.