Fodertillsatser

Inom framför allt gris- och fjäderfäproduktion förekommer användning av tillsatser i  fodret för att förbättra foderutnyttjandet – exempelvis fytas som förbättrar fosforutnyttjandet – eller för att tillföra specifika ämnen, t ex essentiella aminosyror.

Du hittar resultaten för de tillsatser som analyserats genom att välja genom att hålla markören över LCA-resultat/Fodertillsatser i menyn ovan.