Grovfoder

Grovfoder är som regel gräsbaserade foder, ibland med inslag av baljväxter. Det är främst idisslare och hästar som utfodras med grovfoder.

De grovfoder som analyserats här hittar du genom att hålla markören över LCA-resultat/Grovfoder i menyn ovan.