LCA-resultat

LCA-data för fodermedel

Här finner du data över beräknad miljöpåverkan från produktion och transport av olika fodermedel.

Du kan välja de fodermedel som du vill se livscykelanalysresultat för genom att hålla markören över LCA-resultat i menyn ovan. Om inget annat anges gäller data konventionell foderproduktion. Inga växtföljdseffekter har inkluderats.

De odlingsdata etc som använts vid beräkningarna hittar du under rubriken Inventering ovan.