Proteinfoder

Proteinfodermedel är viktiga för djurens tillväxt/produktion. Samtidigt är proteinfodermedlen ofta de ingredienser som har störst miljöpåverkan per kg i foderstaten.

Du hittar resultaten för de proteinfodermedel som analyserats genom att hålla markören över LCA-resultat/Proteinfoder i menyn ovan.