Skördat vallfoder

Skördat vallfoder kan vara ensilage, hö eller hösilage.

Livscykelanalysdata för ensilage och hö finns publicerade i *SIK-rapport 772 2008, LCA-databas för konventionella fodermedel av Anna Flysjö, Christel Cederberg och Ingrid Strid. När vi gjort en uppdatering kommer resultaten att läggas ut här.

*fd SIK som nu är RISE Jordbruk och livsmedel