Grönmjöl

Grönmjöl består av hackat, torkat och pelleterat vallfoder. Det grönmjöl som modelleras här baseras på vall av rödklöver och ängssvingel. Två varianter av vallen har modellerats: en som enbart gödslas med mineralgödsel och en som gödslas med både mineral- och stallgödsel.

Till resultaten för grönmjöl.

Dessa resultat uppdaterades 2013.