Syntetiska aminosyror

Fodret till grisar, kycklingar och fjäderfä tillförs ofta syntetiska aminosyror.
Tillsatserna kan minska behovet av proteinfoder.

Protein består av olika typer av aminosyror. Vissa viktiga aminosyror kan djuren inte tillverka själva, utan de måste tillföras med fodret. Olika proteinfoder innehåller olika aminosyrasammansättning. Det kan vara svårt eller kostsamt att matcha djurens behov av specifika aminosyror utan att överutfodra med protein, det vill säga tillföra mer protein totalt sett än vad djuret behöver. Tillsats av syntetiska aminosyror innebär att djurens näringsbehov kan tillgodoses samtidigt som överutfodring kan undvikas.

Till resultaten för syntetiska aminosyror.

Dessa resultat uppdaterades 2012.