Inventering

De odlingsdata som ligger till grund för beräkningarna av miljöpåverkan på den här hemsidan redovisas i excelfiler länkade nedan.

För odlingsdata som hämtats från litteratur (sojamjöl, solrosmjöl, syntetiska aminosyror och ärter/åkerböna) hänvisas till de referenser som anges i resultatdokumenten. Samma sak gäller produktionsdata för fodertillsatser.

Grovfoder:
Helsädesensilage
Majsensilage
Bete

Spannmål (höstvete, vårkorn och havre)

Proteinfoder:
Rapsfrö
Grönmjöl

Övrigt:Dieselanvändning vid odling