Ärter och åkerböna

Ärter och åkerböna används i både i färdiga foderblandningar och som renvara från egen gård. Ärt och åkerböna modelleras på samma sätt, eftersom de inte särskiljs i skördestatistiken. Här finns resultat över odlingens miljöpåverkan som modellerats för östra, västra och södra Sverige. De resultat som redovisas gäller trindsäd fram till mogen skörd.

Till resultaten för ärter och åkerböna.

Dessa resultat uppdaterades 2008.